Santa Sé limita mandato de líderes dos movimentos eclesiais

Foto: Cardeal Kevin Farrell/Crédito: Daniel Ibañez ACI Prensa