Papa Francisco felicita ministério "LGBTQ" de jesuíta James Martin

David Ramos / ACI Prensa
Papa Francisco e padre James Martin / Daniel Ibáñez (ACI) e Flickr de Shawn (CC BY-NC 2.0).