Papa adverte sobre o pecado que o diabo usa para aniquilar nossa vida espiritual

Por Mercedes de la Torre
Papa Francisco na Missa na Casa Santa Marta. Foto: Vatican Media