Os 3 temas controverso do Sínodo: Sacerdotes casados, diaconisas e rito amazônico

Por Walter SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa
Papa Francisco na Aula Sinodal. Foto: Daniel Ibanez / ACI Group