Julgamento contra cardeal Zen é adiado por causa de covid-19

Jonah McKeown / CNA
Cardeal Joseph Zen / Flickr de michael_swan (CC BY-ND 2.0)