Bento XVI aceitou renúncia do bispo argentino Dom Fernando Bargalló

Dom Fernando Bargalló.