Assim recordam a descoberta da Cruz de Cristo na Terra Santa

Por María Ximena Rondón