Santa Beatriz da Silva e Menezes, Virgem

1 do setembro