Os cinco países da América Latina onde ocorreram milagres eucarísticos

Eucaristia. Foto referencial Pixabay (domínio público)