O Papa visita toda a América Latina ao visitar México e Cuba, recorda Presidente do CELAM

Dom Carlos Aguiar Retes.