Bispo argentino deu Comunhão a Alberto Fernández apesar de seu apoio ao aborto

Alberto Fernández. Foto: Camara Nacional Electoral de Argentina (https://debate.electoral.gob.ar)