Vigília de Pentecostes poderá ser vista na Catedral de Sevilha