Como Maria, viver heroicamente entregues a Deus, exorta Fundador do MVC